Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Tietosuojaa ja markkinointia koskeva käytäntö

1. Yleistä

Tämä tietosuojaa ja markkinointia koskeva käytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) kuvailee, miten

Frans DGT Oy (2880903-9)
Vöyrinkatu 42, Vaasa
sähköposti: moi@frans.fi
+358 50 353 9990

(”Frans”) rekisterinpitäjänä kerää, käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi.

1.2 Tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn silloin, kun Frans tarjoaa sinulle palveluja ja tuotteita.

1.3 Voit tuntea olosi aina turvalliseksi luovuttaessasi meille henkilötietojasi. Tällä Tietosuojakäytännöllä haluamme osoittaa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan.

2. Milloin keräämme henkilötietoja?

Frans kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, kun teet yhteydenoton Frans:n Internet-sivuilla, sovelluksessa tai ottamalla muulla tavalla yhteyttä Frans:iin. Sinusta kerättäviä tietoja tarvitaan, jotta voit solmia sopimuksen Frans:n kanssa ja jotta Frans voi tarjota sinulle palveluja ja tarjouksia.

3. Mitä tietojasi käsittelemme?

Kun teet asiakkaana ostoksia ja varauksia, Frans mahdollisesti kerää ja käsittelee sinusta seuraavia henkilötietoja:
Tunnistetiedot, kuten nimi, syntymävuosi ja sukupuoli
Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Kansalaisuustiedot, kuten asuinmaa ja kansallisuus
Maksutiedot
Asiakasnumero
Asiakkuushistoria
IP-osoite ja muut tiedot, jotka koskevat Frans:n Internet-sivujen tai sovelluksen käyttöä. Evästeiden tallentamiseen ja niiden kautta kerättäviin tietoihin sovelletaan Fransin evästekäytäntöä.
Muut tiedot, joita voit itse ilmoittaa meille.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Frans käsittelee sinua koskevia tietoja pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:
asiakkaisiin kohdistuvien velvoitteiden kuten laskutuksen suorittamiseksi
tavanomaisen asiakaspalvelun, kuten kysymyksiin vastaamisen ja virheellisten tietojen korjaamisen, mahdollistamiseksi
tietojen luovuttamiseksi ja Frans:n ja valittujen yhteistyökumppanien tuotteita ja palveluja koskevan markkinoinnin kohdistamiseksi puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai tekstiviesteillä
Tiedottamiseen
uutiskirjeiden lähettämiseksi
turvallisuusvaatimusten ja muiden säädösten mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.
Tietoja voidaan myös käyttää perustana markkina- ja asiakasanalyyseille, markkinointitutkimuksille, tilastotiedoille, liiketoiminnan seurannalle.

5. Henkilötietojen käsittelyperusteet

Frans käsittelee henkilötietojasi tässä osassa kuvatuin lainmukaisin käsittelyperustein.

5.2 Käsittelemme henkilötietojasi ensinnäkin sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jonka olet solminut kanssamme asiakkaana. Lisäksi tällä perusteella lähetämme tarvittaessa sinulle tärkeitä tietoja poikkeuksista.

5.3 Osa henkilötietojen käsittelystä perustuu meille syntyvään niin sanottuun oikeutettuun etuun, kun sinun ja Frans:n välillä on asiakkuuteesi perustuva merkityksellinen ja asianmukainen suhde. Frans:n oikeutettu etu voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteitamme ja palveluitamme koskevien tarjousten ja markkinoinnin lähettämistä sekä rajoitettua asiakassegmentointia esimerkiksi ostojen kokonaissummien perusteella. Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

5.4 Tietyissä tapauksissa voi Frans DGT Oy:llä olla lainsäädännöstä johtuva velvollisuus käsitellä henkilötietojasi.

6. Kauanko säilytämme sinua koskevia tietoja?

6.1 Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kuin niitä on tarpeen säilyttää niihin tarkoituksiin, joihin tietoja kerätään tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. Frans DGT Oy säilyttää tiedot pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai Frans:n juridisen edun valvomiseksi, jos esimerkiksi meneillään on oikeudenkäynti.

6.2 Frans DGT Oy säilyttää asiakastietojasi korkeintaan viisi (5) vuotta siitä, kun olet tehnyt sopimuksen tai siitä hetkestä, kun olet viimeksi tehnyt muun oston tai yhteydenoton. Edellä mainitun määräajan jälkeen säilyttämme vain yhteystietosi (nimi ja yhteystiedot) markkinointia varten. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö markkinointiin kohdan 10 mukaisesti.

7. Kenelle luovutamme tietojasi?

7.1 Frans DGT OY voi luovuttaa tietojasi kolmannelle osapuolelle, kuten läheisesti sidoksissa olevalle toimijalle.
7.2 Sellaiset kolmannet osapuolet, joille Frans DGT Oy luovuttaa tietojasi tai muulla tavalla tarjoaa tietoja sinusta asiakkaana ja jotka käsittelevät tietoja Frans:n lukuun, eivät saa luovuttaa tietojasi muille ilman hyväksyntääsi. Vastaanottaja saa käyttää tietoja ainoastaan myydäkseen ja markkinoidakseen Frans:n palveluja ja tuotteita tai tarkoituksenaan toimittaa palveluja, jotka liittyvät Frans:n ja sinun asiakkaana solmimaan sopimukseen.

7.3 Frans DGT Oy voi lisäksi luovuttaa henkilötietojasi, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö tai viranomaiset niin edellyttävät Frans DGT Oy:n juridisen edun suojelemiseksi tai petosten ja muiden turvallisuutta koskevien tai teknisten ongelmien paljastamiseksi tai estämiseksi.

7.4 Frans DGT Oy voi siirtää henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, jos Frans:n edustaja tai yhteistyökumppani toimii kyseisessä maassa. Jos henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, Frans huolehtii siitä, että henkilötietojen siirrossa EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan tietosuojasääntelyssä asetettuja vaatimuksia.

8. Tietosuojakäytännön muutokset

8.1 Frans:lla on oikeus muuttaa Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, jos tietojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia. Frans ilmoittaa sinulle Tietosuojakäytännön muutoksista kohtuullisella varoitusajalla.

9. Henkilötietojen suojaus

9.1 Voit tuntea olosi aina turvalliseksi luovuttaessasi meille henkilötietojasi. Frans on ryhtynyt tarvittaviin turvallisuustoimiin suojatakseen henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta.

10. Sinun oikeutesi

10.1 Frans vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei noudatettu soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle eli Suomessa tietosuojavaltuutetulle.

10.2 Frans korjaa, poistaa tai täydentää pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan virheelliset, puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot tai muuttaa niitä niin, ettei niistä voida enää sinua tunnistaa.

10.3 Jos et halua, että Frans käsittelee henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Frans DGT Oy:lle. Kun Frans DGT Oy on vastaanottanut ilmoituksesi, Frans DGT Oy lopettaa henkilötietojesi käsittelyn tässä tarkoituksessa. Frans DGT Oy ei käsittele henkilötietoja kohdistaakseen suoramarkkinointia alle 16-vuotiaille lapsille.

10.4 Sinulla on oikeus saada kirjallisesta hakemuksesta Frans DGT Oy jäljennös sinua koskevista tiedoista sekä tieto siitä, mihin tarkoitukseen tietojasi käsitellään ja mille vastaanottajille tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa, mistä muista lähteistä kuin sinulta tietojasi on kerätty, miten automaattista päätöksentekoa (mukaan luettuna profilointia) suoritetaan ja kuinka kauan tietojasi säilytetään. Sinulla on myös samalla oikeus saada tiedot oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn kohteena.

10.5 Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada tietosi siirretyksi sinulle tai, jos se on teknisesti mahdollista, toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee tietoja, jotka sinä olet antanut Frans DGT Oy:lle ja joita on käsitelty sinun ja Frans DGT Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

10.6 Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, jos (i) tietoja ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin, (ii) vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointia suoramarkkinointitarkoituksiin), (iii) käsittely on perustunut suostumukseesi ja peruutat suostumuksesi tai (iv) tietojasi on käsitelty lainvastaisesti. Huomaathan, että voimme kuitenkin säilyttää tietojasi, mikäli se on tarpeen Frans DGT Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat käyttää kohdassa 10 mainittuja oikeuksiasi, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystietomme löydät edeltä.

Frans DGT Oy evästekäytäntö

Kaikki Frans:n verkkosivustot käyttävät evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa ja hyväksymällä tämän käytännön annat Frans:lle suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän käytännön ehtojen mukaisesti. Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkopalvelimet lähettävät verkkoselaimiin ja jotka tallentuvat verkkoselaimiin. Sen jälkeen selain lähettää tiedot takaisin palvelimeen aina pyytäessään sivua palvelimelta. Näin verkkopalvelin pystyy tunnistamaan ja seuraamaan verkkoselaimia.
Evästeitä on kahta päätyyppiä: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä:
• Istuntoevästeet häviävät tietokoneesta heti, kun selain suljetaan.
• Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneessa, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

Käytämme evästeitä tässä sivustossa seuraaviin tarkoituksiin:
• tietojen keräämiseen käyttäjästä Google Analytics -työkalujen avulla
• sisällön jakamisen mahdollistamiseen Facebookin avulla
• suositusten näyttämiseen käyttäjälle, jos tämä on käynyt sivustossa aiemmin
• käyttäjän tunnistamiseen tämän kirjautuessa sisään; anonyymit käyttäjät eivät saa tätä evästettä

Käytämme myös AdWords-palvelua ostopäätösten seurantaan ja mainosten uudelleenkohdentamiseen. Nämä ovat kolmannen osapuolen evästeitä, joiden voimassaoloaika on 90 päivästä kahteen vuoteen.
Tällä sivustolla käytämme Google Analytics -järjestelmää verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics tuottaa tilastoja ja muita tietoja verkkosivuston käytöstä käyttäjien tietokoneisiin tallennettujen evästeiden avulla. Verkkosivustostamme kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien laatimiseen. Tässä ovat lyhyesti Googlen evästeiden suorittamat tehtävät:
• seurattavan verkkoalueen määrittäminen
• yksittäisten käyttäjien erottaminen
• edellisten käyntien määrän ja ajankohdan muistaminen
• liikenteen lähdetietojen muistaminen
• istunnon alun ja lopun määrittäminen
• vierailijatason mukautettujen muuttujien arvon muistaminen.

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html

Voit estää evästeet halutessasi
Useimmissa selaimissa evästeet voi estää. Evästeiden estäminen haittaa joidenkin verkkosivustojen käytettävyyttä tai voi tehdä esimerkiksi ostamisen verkkokaupasta mahdottomaksi.
Internet Explorer: “Työkalut”, “Internet-asetukset”, “Tietosuoja” ja valitse “Estä kaikki evästeet”.
Firefox: muuta evästeasetuksia napsauttamalla “Työkalut”, “Asetukset” ja “Tietosuoja”.
Safari: säädä evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Yksityisyys”.
Google Chrome: säädä evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Tietosuoja”.